Jak sprawdzić, obliczyć i zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa pozwala instytucji bankowej określić możliwość spłacania rat przez kredytobiorcę. Raty te są obciążone odsetkami i dodatkowymi kosztami ustalonymi w umowie, podobnie jak termin spłaty każdej z nich. Jej wysokość ma największe znaczenie podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny i pozwala ustalić, jak wysoki kredyt może uzyskać osoba składająca wniosek.

Informacje istotne dla banku

Każdy bank ma swój wewnętrzny regulamin, który określa jakie wymogi musi spełniać osoba wnioskująca. Jednak schemat warunków, jakie stawiają instytucje jest niemal dla wszystkich taki sam. Banki biorą pod uwagę dochód oraz koszty utrzymania w ciągu miesiąca. Istotne jest również wskazanie opłat związanych z innymi zobowiązaniami. Ponadto ważne dla banku są informacje dotyczące statusu majątkowego, zajmowanego stanowiska, liczby osób na utrzymaniu oraz stażu pracy. Dostarczając te informacje bank sprawdzi zdolność kredytową. Można to również zrobić samodzielnie poprzez skorzystanie z historii dostępnej na stronie Biura Informacji Kredytowej. Aby otrzymać informacje o zdolności kredytowej konieczne jest zarejestrowanie się na stronie i pobranie raportu.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Konieczne będzie przygotowanie danych dotyczących posiadanych oszczędności, które będą wkładem własnym wymaganym przy kredycie hipotecznym. Dodatkowo średnia dochodów netto obliczona z ostatnich sześciu miesięcy, koszty posiadanych zobowiązań, a więc miesięczna suma rat za inne pożyczki i kredyty, a także koszty miesięcznego utrzymania osoby lub w przypadku większej ilości osób w gospodarstwie domowym, całej rodziny. Można również skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Czy zdolność kredytową są się zwiększyć?

Jest to możliwe na wiele sposobów. Jednym z nich jest spłacenie wszystkich zobowiązań, jeśli takie są posiadane. Warto również wnioskować o kredyt razem z inną osobą, jeśli jest taka możliwość. Ważne, aby zdolność kredytowa tej osoby była na wysokim poziomie. Istotna jest też umowa, zdolność kredytowa jest wyższa jeśli wnioskujący jest zatrudniony na podstawie umowy o pracy.