Kim jest żyrant?

Złożenie podpisu jako żyrant zobowiązuje do spłaty zadłużenia za inną osobę, jeśli ta nie ureguluje rat kredytu lub pożyczki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dowiedzieć się, jakie prawa posiada poręczyciel, jakie obowiązki na niego spadną oraz jakie wynikają z tego zagrożenia.

Nie łatwo jest być żyrantem

O poręcznie zobowiązania proszą zazwyczaj bliskie osoby. W takich sytuacjach bardzo trudno jest odmówić rodzinie lub przyjaciołom. Choć zapewniają, że to tylko podpis i gwarant na tym nie ucierpi, rzeczywistość niekiedy wygląda zupełnie inaczej. Często zdarza się, że faktycznie kredytobiorca spłaca swoje zobowiązanie nie pociągając do odpowiedzialności żyranta, jednak jednocześnie wielu poręczycieli musi z własnej kieszeni płacić za nie swoje długi. Jeśli osoba zaciągająca kredyt lub pożyczkę nie będzie spłacać w terminie rat, a ich ilość zacznie tworzyć dług, wierzyciel ma prawo zwrócić się do żyranta i wymagać od niego spłaty zadłużenia. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego, które wskazują, że poręczyciel odpowiada prawnie w takim samym stopniu za kredyt co osoba, która go zaciągnęła. Bank ma prawo również skorzystać z usług firm windykacyjnych, jeśli żyrant nie będzie wypełniał swojego obowiązku, a więc nie będzie spłacał rat, a w najgorszym wypadku sprawę przejmie komornik.

Żyrant ma swoje prawa

Poręczyciel powinien zostać natychmiast powiadomiony o zaległościach w płaceniu lub opóźnieniu opłacenia rat zarówno przez kredytobiorcę, jak i kredytodawcę. W każdej chwili może mieć również dostęp do informacji o tym, jaki jest aktualny stan spłaty kredytu lub zadłużenia. Jeśli żyrant spłaca dług za kredytobiorcę, staje się wobec niego wierzycielem, co oznacza, że prawnie może domagać się od niego spłaty środków, które jest zmuszony zwracać do banku. Niestety odzyskanie swoich pieniędzy jest bardzo trudne. Dodatkowo zdarza się, że mimo poprawy sytuacji finansowej kredytobiorcy, to żyrant nadal spłaca zobowiązanie. Należy zatem być ostrożnym i rozważyć, czy zostanie poręczycielem to dobre rozwiązanie.