Komornicy-Przyczyny zwolnień z VAT-u w 2019 roku.

komornicy-prawa oraz obowiązki w 2019 roku

W dniu 31 grudnia 2018 roku minister finansów ogłosił, że podatkowi VAT podlegać nie będą czynności komornicze w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Wpływ na tak duże zmiany miały poprzednie nowelizacje ustaw określających zakres praw i obowiązków komorników. Jak na tym skorzystają komornicy i dłużnicy?

Ustawy, które zmieniły wizerunek komornika

Do zniesienia podatku VAT od czynności komorniczych przyczyniły się zmiany w przepisach ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Dotyczyły one przede wszystkim działań i charakteru pracy komorników oraz tego, w jaki sposób pełnią swoje obowiązki. W poprzednich latach zauważyć można było ogromny wzrost skarg na czynności komornicze, który spowodowany był przez nadużywanie praw przez komorników. Nowelizacje narzuciły na komorników konieczność wydawania oświadczeń majątkowych, a także nagrywania wszystkich czynności komorniczych. Dzięki temu zmniejszyła się ilość sytuacji, w których komornicy przekraczali swoje uprawnienia. To jednak spowodowało, że koszty usług komorniczych mogłyby wzrosnąć.

Nowe obowiązki bez podatku VAT

Opłacalność kancelarii komorniczych nie byłaby na takim samym poziomie, gdyby nie zwiększyłyby one kosztów swoich usług. Komornicy odprowadzali do tej pory 23 proc. podatku VAT, co stanowiło aż 250 000 000 złotych. Do tego doszłyby dodatkowe koszty za procedury narzucone przez nowelizacje dwóch wyżej wspomnianych ustaw. Stąd decyzja o zniesieniu podatku VAT dla komorników. Dzięki tamy staną się oni funkcjonariuszami publicznymi, którzy działają zgodnie z prawem na korzyść wierzycieli i państwa, a nie przedsiębiorcami, którzy wykorzystują różne metody i działania, służące do utrzymania działalności. Zmiany te są zatem korzystnie nie tylko dla komorników, ale też dla dłużników, którzy mieli styczność z mało profesjonalnym podejściem do wykonywanych obowiązków oraz wierzycieli, ponieważ usługi kancelarii komorniczych będą mniejsze.