Kredyt gotówkowy z poręczycielem – cenne wskazówki i informacje

Kredyt gotówkowy z poręczycielem

Firmy pożyczkowe przygotowują wiele produktów specjalnie z myślą o osobach zadłużonych, dla których brak dobrej zdolności kredytowej jest przyczyną odmowy ze strony banków. Oznacza to, że mimo zadłużenia lub zaległości w spłacie taki klient ma możliwość zaciągnięcia zobowiązania, jednak na nieco innych warunkach. Poręczenie umożliwiło stworzenie oferty, która jest korzystna zarówno dla klienta, jak i firmy pożyczkowej.

Wymagania, jakie musi spełnić poręczyciel

  • Wiek od 18 do 75 lat – to średnie „widełki”, ponieważ zdarza się, że firmy pożyczkowe wymagają, by poręczyciel miał nie mniej niż 20, a nawet 25 lat. Górny próg wiekowy też bywa różny, w wielu przypadkach maksymalny wiek to 65 lat.
  • Obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terenie Polski.
  • Nieruchomość na własność i/lub dobra zdolność kredytowa – niektóre firmy pożyczkowe pozwalają, by poręczyciel posiadał tylko dobrą zdolność kredytową. Takie zabezpieczenie im w zupełności wystarczy. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma się jednak większe szanse, gdy gwarant jest właścicielem nieruchomości.
  • Poręczyciel nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani też nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.

Dlaczego poręczyciel jest tak ważny?

Gwarant podczas zaciągania kredytu gotówkowego z poręczycielem pełni dwie funkcje:

  1. Potwierdza solidność wnioskującego – ilość obowiązków i obciążeń, jakie przejmuje gwarant jest na tyle duża, że nikt, kto nie byłby pewny solidności kredytobiorcy, nie zgodziłby się na poręczenie. Gwarant traci nie tylko, gdy zobowiązanie nie jest spłacane, ale również, gdy kredytobiorca płaci w terminie. Poręczenie bowiem ma wpływ na zdolność kredytową. Jeśli poręczyciel ma w planach zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub innego, dużego kredytu gotówkowego, poręczenie może przyczynić się do odmowy ze strony banku.
  2. Poręczyciel jest również zabezpieczeniem przed startami finansowymi firmy pożyczkowej. Podpisując umowę zobowiązuje się do spłacania kredytu, gdy kredytobiorca tego zaniecha. Wynika to z art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.11